Мистерията около родното място на Паисий Хилендарски

wikipedia

wikipedia

Много се спори кое е всъщност истинското родно място на отец Паисий Хилендарски. Мнозина от нас са учили, че това е Банско, но всъщност тази теза изглежда като една от многото.

Доста се говори за възможността да е роден в някое от селата Кралев дол или Доспей. И в двата случая обаче, се разчита на легенди, от които се правят недостатъчно подплатени с факти изводи.

И в двата случая хора от тези краища се стараят да свържат имената на съответните населени места с Паисий, по какъвто и да е начин. Тези публични спорове сякаш имат за основна цел да изтрият името на Банско от биографията на възрожденеца повече от всичко.

Най-силният коз срещу този град е, че сред основните причини да бъде счетен за родно място на Паисий е фактът, че един от братята му там е имал наследствена къща. Точно за този свой брат обаче, той е отбелязал, че са от една майка и различни бащи, а се знае, че наследството му е по бащина линия. Тоест, Паисий може и да няма нищо общо с Банско.
Всички масово разпространявани теории за родно място на монах, са създадени през ХХ век. Сред голяма част от следосвобожденския обществен елит на България, включително и за патриарха на българската литература Иван Вазов, сякаш не е съществувало съмнение, че Паисий  е родом от Самоков.

Причината за това е, че хилендарският монах сам е споменал, че е от Самоковската епархия. Тя е включвала областта около този град, без изрично да е посочено конкретно населено място. Именно това дава основание на всички гореспоменати да се опрат тъкмо на този факт в  надпреварата.

Само че точно тук може би се крие разковничето в мистерията.

Изследвайки стила на писане, който е използван при написването на „История славянобългарска”, учените стигат до извода, че Паисий е посочвал епархията, когато някой е роден или служил в главния й център, а е уточнявал населеното място, ако не е административното седалище. За монах, за който се знае, че е роден в София, съставителят е отбелязал, че е от Софийска епархия.

Предполага се също, че Паисий е знаел конкретно родното му място, но не е сметнал за нужно да го уточнява. По тази логика възрожденците ни са стигнали до извода за Самоков. Просто не е уточнен по-малък град. И все пак този ред на мисли се счита за недостатъчно надежден.

И така мистерията около родното място на Паисий остава.

Ако за момент излезем от същината на спора и го погледнем отстрани, може да бъде откроена една негативна тенденция. Да, наистина би било добре да се знае къде е роден Паисий.

Това е необходимо, но българинът за пореден път изпада в ярост при оспорването на подробности, като му убягва смисъла на делото. Едва ли Паисий би се радвал на чак такъв интерес към него, вместо към труда на живота му и резултатът, който е предизвикал чрез него.

Но въпреки това е куриозен фактът, че именно за онзи, който е върнал историческия спомен за дедите ни, в момент, в който са били на път да го загубят, има такава неяснота по отношение на жизнения му път. В стремежа си да ни покаже кои сме ние, Паисий е счел за ненужно да оставя кой знае колко сведения за себе си.

Той едва ли е предполагал, че неговия труд ще се превърне в част от същата славна история, която описва, и от която с право е считал, че имаме незабавна нужда. Така, разбулвайки загадките на българското минало за своите съвременници, Паисий създава още една такава за потомците си.
Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.