Българин направи нова карта на Лондон

standard.co.uk

standard.co.uk


В британската столица Лондон отдавна вече не живеят само англичани. Напротив, миграцията толкова много затисна града, че могат да се срещнат хора от най-различни нации. Разбира се, и българи.

Но дали се знае с точно какви нации обитават Лондон и най-вече – къде?

С тази сложна задача се е заел един българин в Лондон. 38-годишният Янко Тихов решил да направи карта на английската столица, която да показва именно разнообразието на народностите, живеещи в Лондон.

За корица на своята карта българският художник използвал паспортите на различните държави. На картата се вижда и българския паспорт.

За да подреди картата, Тихов се е доверил на преброяването през 2011 г. С помощта на тези данни българинът подредил различните нации, пребиваващи в Лондон.

На картата има 32 различни паспорта, подредени вместо кварталите в Лондон.

“Лондон е единственото място, където наистина може да бъде възможна такава карта. С изключение може би на Ню Йорк“, признава Тихов пред британското издание Evening Standard. И разкрива, че планува втора карта – именно на Ню Йорк.

×