Начало Стара планина Български град попадна в престижна класация