Българите, които станаха новите живи човешки съкровища

новите живи човешки съкровища

новите живи човешки съкровища
Финалът по провеждането на Националната кампания „Живи човешки съкровища – България“ – етап 2016 вече е факт! Министерството на културата обявиха новите живи човешки съкровища на България.

От всички подадени 41 кандидатури бяха излъчени нови 10 българи, които да бъдат вписани в Националната листа на нематериалното културно наследство. Това са новите 10 попълнения и елементи от нематериалното ни културно наследство, част от тези номинации ще бъдат номинирани и предложени и за включване в Световната листа на ЮНЕСКО, каза министърът на културата Вежди Рашидов.

„Приятно е да се срещаш и да награждаваш хора, посветили се на опазването на българската идентичност. Длъжни сме да направим всичко необходимо за съхраняването на националните ни традиции”, отбеляза  Вежди Рашидов.

Националната система „Живи човешки съкровища – България“ цели съхраняване на знанията и уменията за културно изразяване, които имат важно културно, историческо и художествено значение за България и тяхното предаване на следващите поколения.

Право на номинации имат народните читалища – като най-стари наши културни институции, представени и днес в почти всяко селище на България, както и регионалните музеи. Те предлагат лица или групи, които владеят във висша степен традиционни знания и умения в някоя от областите на нематериалното културно наследство.

Националната представителна листа до момента е била попълвана 4 пъти – през 2008, 2010, 2012 и 2014 г.

Ето новите живи човешки съкровища

Сфера на НКН: Традиционни празници и обреди

Кандидатура: „Еркечкото лазаруване: живата традиция”

Групов носител: Група за автентичен фолклор

Еркечкото лазаруване
Сфера на НКН: Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци

Кандидатура: „Плетене на рибарски такъми – таляни, мрежи и винтери: хилядолетен занаят от Бургаския залив”

Индивидуален носител: Сталин Иванов Илиев

Плетене на рибарски такъми
Сфера на НКН: Традиционно танцуване и детски игри / Традиционно пеене и свирене

Кандидатура: „Песни и хора на мегдана” в село Кипра

Групов носител: Групов носител

село кипра
Сфера на НКН: Традиционни празници и обреди

Кандидатура: „Кукери на Сирни Заговезни”

Групов носител: Група за автентичен фолклор

Асен Великов

Кукери Асен Великов
Сфера на НКН: Традиционно танцуване и традиционни детски игри

Кандидатура: „Традиционните хора на село Гъмзово – традицията среща бъдещето”,

Групов носител: Ансамбъл за изворен фолклор „Гъмза”
Сфера на НКН: Традиционно пеене и свирене

Кандидатура: „Многогласно женско/мъжко пеене със съпровод на тамбури”

Групов носител: Мъжка певческа фолклорна група към ансамбъл „Овчарска песен”
Сфера на НКН: Традиционно пеене и свирене/традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци

Кандидатура: „Костадин Илчев – самобитен продължител на родопската гайдарска традиция”

Индивидуален носител: Костадин Стефанов Илчев
Сфера на НКН: Традиционно пеене и свирене

Кандидатура: „Родопската гайда – магията на планината”

Групов носител: Гайдарски състав
Сфера на НКН: Традиционни обреди и празници

Кандидатура: „Писане на яйца с восък”

Групов носител: Групов носител
Сфера на НКН: Традиционно танцуване и традиционни детски игри

Кандидатура: „С танците на нашите предци”

Групов носител: Младежки танцов състав „На мегдана”