Карта показва колко българи в чужбина искат да гласуват!

карта
Българите в чужбина, които желаят да гласуват в предстоящите на 6 ноември 2016 г. избори за президент и вицепрезидент и в националния референдум, трябва да подават заявление по електронен път.

Електронното заявление се подава чрез официалната интернет-страница на Централната избирателна комисия (ЦИК) ТУК. Дали заявлението е потвърдено или не може да се провери ТУК.

Заявление за гласуване извън страната може да бъде направено по един от двата начина чрез:

1. Електронно заявление през интернет страницата на ЦИК – ТУК , следвайки указанията. В електронното заявление е предвидена възможност да се посочва ново място за гласуване. Проверката на електронните заявления се извършва автоматизирано едновременно с подаването им.

2. Писмено заявление, по образец, което може да се изтегли от сайта на ЦИК  – ТУК.
Всеки избирател, който желае да гласува, подава и подписва саморъчно отделно заявление. То се подава лично в дипломатическо или консулско представителство (ДКП) на Република България или се изпраща по пощата, или чрез куриерска услуга на адреса на ДКП, като пощенското клеймо трябва да е най-късно от  11 октомври 2016 г. С един плик могат да бъдат изпратени повече от едно заявления, но във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Изпратени по електронната поща сканирани заявления не са валидни.

ЦИК извършва проверка на данните в писмените заявления не по-късно от 14 октомври 2016. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес, на който да бъде уведомен за резултатите от проверката.

Постъпилите заявления се публикуват на интернет страницата на ЦИК при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Подадените електронни и писмени заявления служат за определяне броя и местата на избирателните секции в съответната държаваи съставянето на избирателните списъци.

Срокът за подаване на заявленията за гласуване извън страната е до 11 октомври 2016 г. (24 ч. българско време).

Подаденото заявление не обвързва със задължение за гласуване, а служи предимно за отваряне на нова изборна секция. То е израз на солидарност и подкрепа, тъй като дава шанс на сънародниците ни, които искат да гласуват, да го направят в удобно за тях място.

Освен това не обвързва да се гласува на посоченото място – лицето може да упражни правото си на глас в която и да е друга секция, в която и да е друга държава в чужбина.

Специална карта за целта показва колко българи в чужбина искат да гласуват. На нея може да следите къде колко заявления са подадени.

ЦИК вече обяви местата извън страната, в които ще се образуват избирателни секции за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени на 6 ноември 2016 г.

Те ще са в дипломатическите и консулските представителства въз основа на списък на държавите и местата, в които България има разкрити такива представителства.

Ще се гласува в 98 дипломатически и консулски представителства в 76 държави.

В края на април промените в Изборния кодекс, засягащи гласуването зад граница, предизвикаха протести на българи в чужбина. Тогава парламентът първо прие, че сънародниците ни ще могат да гласуват само в дипломатическите и консулските представителства.

Заради приетите ограничения в началото на май последва президентско вето. Според окончателната редакция на кодекса от юли в една държава ще бъдат разкривани не повече от 35 изборни секции.

Допуска се разкриването на изборни секции извън дипломатическите и консулските представителства при поне 60 заявления на избиратели.

За първи път на предстоящите президентски избори гласуването става задължително. За хората, които не участват във вота без уважителни причини, са предвидени санкции. Според промените в Кодекса, ако избирател не участва в два последователни избора от един и същи вид, той ще бъде заличен в избирателния списък. Това означава, че наказанието ще влезе в сила, ако човекът не гласува сега и на президентските избори след 5 години. Заличаването обаче не е окончателно.

За хората, които не откриват своя кандидат от наличните, има алтернатива. В бюлетината е предвидено квадратче, в което може да заявят, че не подкрепят никого.

На 6 ноември вотът ще е 2 в 1. Освен че ще можем да пуснем бюлетина за предпочитаната кандидат-президентска двойка, ще може да заявим позиция и по въпросите на референдума.

Ще гласуваме с две бюлетини. Едната за президент и вицепрезидент. А в другата – за реферeндума.

Гласуването е задължително за президентския вот, а за референдума, който е гражданска инициатива, е по желание.

За българите в чужбина избирателните секции ще се отварят задължително в дипломатическите и консулските представителства. Извън тях секции ще има в местата, за които са подадени най-малко 60 заявления от избиратели. Изборният ден на 6 ноември ще започне и ще приключи с час по-късно. Секциите ще отворят врати в 7 часа сутринта, гласуването би трябвало да приключи в 20 часа вечерта.

За да гласува,  избирателят представя оригинален документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта – само за военнослужещите). Когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той може да гласува, само  ако представи удостоверение, издадено от ДКП на РБ, че е подал заявление за нов документ за самоличност.

Преди да гласуват избирателите попълват декларации по образец, отделно за изборите за президент и вицепрезидент, и отделно за референдума в зависимост от своето намерение. Неподалите заявление за гласуване се вписват допълнително в избирателния списък .

Редът за образуване на избирателни секции извън страната, както и другите документи свързани с изборите, могат да бъдат намерени на интернет страницата на МВнР – ТУК или на страницата на ЦИК – ТУК.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.