Колко време прекарва българинът онлайн?

littlebg.com

freeimages.com

Най-голямата международна общност на Kaymu реши да изследва колко време прекарва българинът онлайн? В проведеното проучване взеха участие 100 българи в три възрастови групи.

Първата група (18-25 години) заявяват, че прекарват 2/3 от времето си онлайн. Причината е не само интересите им, но и работата им, която изисква прекарване на компютър средно на ден 5 часа. Те са най-активната онлайн група. Използват мрежата както за забавление, чрез социалните мрежи, така и за работа по различни проекти. Учащите прекарват най-много време, в сайтове за игри и забавления.

Участниците във втората група (26-40 години), прекарват около 1/3 от времето си онлайн. Основно използват интернет, с цел търсене на информация. В тази група се наблюдава също силен интерес към социалните мрежи, информационни сайтове, сайтове за отдих и почивка, както и сайтове за търсене на работа.

Третата група е сред най-пасивните, над 45 години. Те признават, че ползват интернет услуги, но значително по-рядко и то предимно, за да се информират за определени събития, политическия живот или в търсене на синоптични прогнози. Това е групата от хора, които заявяват, че принадлежат на друго поколение, което не е виртуално и, че все още са запазили живата комуникация.

Според проучването българинът се нарежда на едни от челните позиции, чрез своето онлайн присъствие. С всяка изминала година, поколенията се променят и приспособяват към онлайн средата.

Мнението на специалистите по темата е, че задължително при продължителна работа на компютър, трябва да се правят кратки почивки, от по 15 минути, на всеки един прекаран час пред монитора. Задължително трябва да се използват предпазни очила или протектори, тъй като вредите за нашето здраве могат да бъдат големи.

×