Легенда за Баба Марта: Хан Аспарух пръв закичил мартеница

мартеница

Легенда за Баба Марта: Хан Аспарух пръв закичил мартеница
Кан Кубрат повикал синовете си и им заръчал да не се разделят, за да бъдат силни и да не ги пречупят както става с пръчките, ако ги вадят една по една от сноп.

След като починал, хазарите нападнали българите и успели да пленят дъщерята на Кубрат – Хуба. Най-големият син Баян останал при нея. Другите се разделили в търсене свободна земя. Единият от братята тръгнал на север, а Аспарух, Кубер и Алцек потеглили на юг по различни пътища.

Преди да се разделят, се уговорили с Хуба и Баян да останат при Ашина, докато намерят нова земя. След това Аспарух щял да им изпрати птица, вързана със златна нишка на крачето, която ще бъде знак да избягат.

мартеница

Не след дълго при Хуба долетяла очакваната птица. Пленниците избягали, но не знаели точно накъде да поемат. Баян взел бял конец, който Хуба вързала на крачето на птицата. Пуснали я да полети, но в този момент се появили преследвачи и започнали да ги обстрелват.

Баян бил ранен от стрела и началото на конеца почервеняло от кръвта му. В този момент на другия бряг на реката се появил Аспарух с неговите войници. Хуните, като го видели, побегнали. Аспарух посрещнал бегълците и ги отвел при своите.

Взел конеца от Баян и белия му край завързал с червения. Закичил всеки един от своите войни с късче от този свещен конец.
Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.