Всичко, което трябва да знаете, ако сте мигранти във Великобритания

Резултатите от проведения във Великобритания през юни 2016-та референдум за излизане на страната от ЕС сами по себе си не влияят на статуса и правото на свободно придвижване на гражданите на Съюза на Острова, пишат от сайта reconnect.co.uk.

Промените, които неминуемо ще последват при Брекзита обаче, изискват всичи граждани на Европейския съюз да имат едно на ум и преварително да се погрижат за това какво е нужно, за да защитят положението си като емигранти на Острова. В това число сме и ние, българите.
Важно е да отбележим, че мигрантите от Европейския съюз, които са живели във Великобритания 5 години и са получили постоянно гражданство, няма защо да се притесняват, техният статут е уреден и могат да останат на Острова при същите условия, както досега. Необходимо е да имат завършени финансови години, както и да представят при поискване необходимите документи, удостоверяващи пребиваването им в страната, в зависимост от това с какво са се занимавали и какъв е бил статутът им (студенти, самонаети лица, работници на трудов договор и тн.). Важно е също да знаете, че за да получите постоянно гражданство не трябва да се били не повече от 180 дни в чужбина през този 5-годишен период и да има как да докажете това.

За да кандидатствате за постоянно гражданство (местожителство) в Обединеното кралство, е необходимо да получите потвърждение от страната за пребиваванет ви в нея. Това може да стане по няколко начина.

Удостоверение за регистрация

Гражданите на ЕС, които са живели в Обединеното кралство в продължение на най-малко 5 години могат да кандидатстват за сертификат за регистрация (удостоверение за регистрация), потвърждава, че те упражняват правата на гражданите на ЕС във Великобритания. Този сертификат няма срок на годност. Той остава валиден, докато гражданите на ЕС да останат във Великобритания.

Постоянно пребиваване

Ако не сте били извън Великобритания повече от 180 дни за последните 5 години, имат право на постоянно пребиваване, след като докажете с какво сте се занимавали през това време.

За да се документира постоянно място на пребиваване, гражданите на ЕС трябва да се прилагат за потвърждение, че са получили постоянно пребиваване в Обединеното кралство. В съответствие с разпоредбите на ЕС, определени категории лица могат да получат постоянно пребиваване в по-малко от пет години, и по този начин може да подаде заявление по-рано.

Британско гражданство

Това е най-добрият и сигурен начин за всички граждани на ЕС да подсигурят престоя си във Великобритания, независимо от развоя на преговорите на страната с Европа и Брекзит. Въпреки това обаче, е добре да се помисли какъв ефект би имало британското гражданство що се отнася до други държави (в някои от тях то не се признава)

Необходимо е също така да се вземе предвид данъците, които ще плащате на Обединеното кралство.

Ако се решите на тази стъпка, ще трябва да разгледате и статута на всички членове на семейството ви, които не са граждани на ЕС и не са получили право за постоянно пребиваване. Те ше загубят правото си да остнат на Острова, след като вие станете британски гражданин.

Ето защо, семействата трябва да обмислят внимателно към момента на кандидатстване за гражданство. В ноември 2015 Home Office въведе задължително изискване за гражданите на ЕС, според което, за да кандидатствате за гражданство, трябва преди това да получите документ, удостоверяващ постоянно пребиваване. Заявление за въпросния документ може да се подаде и онлайн срещу 65 паунда такса.

Заявление за издаване на удостоверение за регистрация може да бъде издадена лично в Premium център за услуги, онлайн или по пощата.
Заедно със заявлението за издаване на удостоверение за регистрация, гражданите на ЕС трябва да представят оригинал на тяхната валидна лична карта за самоличност или паспорт, който е издаден от държавата на ЕС.

Приложено трябва да изпратите оригинал на личната си карта или паспорт, като според правилата, веднага след подаване на заявката е необходимо да направите втора такава, която гласи, че документите ви са били върнати.

Като правило, тези документи се връщат в рамките на 4-6 седмици, така че гражданите на ЕС ще продължат да пътуват, а приложението ще бъде в процес на разглеждане. Съвсем наскоро се въведе и възможността за подаване на заверени копия udostovreny самоличност (паспорт или лична карта).

Колко време може да отнеме решението?

Правилата на ЕС потвърждават, че тези документи трябва да се издават възможно най-скоро след подаването на заявката. Решенията трябва да бъдат направени в рамките на шест месеца след като е направена декларацията, и е възможно да се прилага за Министерството на вътрешните работи с жалба, ако времето за решение надвишава нормата. Като се има предвид, че се очаква значително увеличение на броя на заявленията, които са подадени след резултатите от референдума за Brexit, кандидатите трябва да бъдат подготвени, че разглеждането на заявленията може да отнеме и повече от 6 месеца.

Има ли някакви общи проблеми или клопки, които трябва да знаят кандидатите?

Типичен проблем за кандидатите, които разчитат на периоди на икономическа независимост и времето, прекарано като студент, е необходимостта да се докаже, че те са имали пълна здравна застраховка (пълно здравно осигуряване) по време на този период.

Във връзка с това изискване, някои граждани на ЕС, които смятат, че са получили постоянно пребиваване, в действителност са сбъркали, макар, че са живели във Великобритания е много по-дълъго от пет години. Докато законно може да се твърди, че е възможно да се позова на Националната здравна система (NHS) (ако е налице реципрочно споразумение със страната на националността на кандидата), на практика на Home Office ще очакваме да видим пълния частното здравно осигуряване (цялостна частно здравно осигуряване) за всички тези периоди. Ето защо, е силно препоръчително, че гражданите на ЕС имат ясни доказателства за здравно осигуряване за всички периоди.

Ако кандидатите са безработни или временно безработни, те трябва да се регистрират в JobcentrePlus като хора, които търсят работа, допълват още от novini.london. Ако те са работили в продължение на 12 месеца, това ще се вземе под внимание, когато се разглежда постоянно пребиваване, ако отговарят на определени условия. Ако те не се регистрира като лице, търсещо работа, трябва да се помисли за частно здравно осигуряване, за да се докаже икономическата независимост по време на периоди на безработица.

Ако заявителят използва периодите на самостоятелна заетост за постоянно пребиваване, списък на доказателствата, представени в ЕИП с инструкции форма (PR) са достатъчни. Препоръчително е да се осигури възможно най-голям размер на доказателства, за да се избегне рискът, че искането ви ще бъде отказано.

В заключение, трябва да се отбележи, че ако вашата цел е да станете британски гражданин, то трябва да знаете, че изискванията относно отсъствието ви от страната за различни периоди, са доста по-строги.

Ако за постоянно пребиваване е достатъчно да се докаже, че жалбоподателят не е бил извън повече от 180 дни при пътуване или по време на всяка една от последните 5 години; за гражданство, кандидатът трябва да прекарат извън Великобритания не са повече от 450 дни през предходните пет години и не повече от 90 дни, през 12-те месеца преди приложение.
Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×