Редки растения откриха в Рила

редки растения
При теренни наблюдения, извършени от екип на Национален парк „Рила“, бяха установени нови находища на редките растителни видове с консервационно значение жълт планински крем и нарцисовидна съсънка.

Първият вид е представен от 21 екземпляра и е намерен по южните склонове на местността Динков дол, на 2000 метра надморска височина. Другият рядък вид – нарцисовидна съсънка, е установен непосредствено над горната граница на клековия пояс, откъм южните склонове под Ангелов връх на 2500 метра надморска височина.

редки растения

Досега най-значими концентрации на редки застрашени видове от различен тип растения са наблюдавани предимно в централната част на Националния парк, в районите на Мусала, Мальовица, Марачини, Седемте езера и Урдиния циркус. Данните за новите находища са допълнителна информация в резултат от изпълнението на два проекта от Плана за управление на НП „Рила“.

С тях се цели събиране на информация за разпространението на популациите от консервационно значими видове растения с оглед взимане на управленски решения за тяхното опазване.

ДНП „Рила“ планира извършване на допълнителни проучвания на новите находища в района, както и на нови потенциални места на разпространение такива видове растения.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.