Stril Explorer ще изследва дъното на Черно море

stil explorer

maritimt.com

Stril Explorer ще изследва дъното на Черно море.

Правителството разреши пребиваването на научно-изследователския кораб „Stril Explorer” във вътрешните морски води на България, както и посещения в пристанище Бургас в периода от 25 август до 5 октомври т. г.
Разрешението е във връзка с извършването на океанографска експедиция по реализацията на дългосрочния проект „Black Sea Maritime Archaelogy Project”.

Експедиция е продължение на миналогодишните изследвания, проведени в рамките на проекта. При нейната реализация, освен продължаване на дейностите по дистанционно заснемане на дъното, се предвиждат пробовземания на дънни седименти за геоложки анализи в лабораторни условия, за да бъде събрана по-детайлна информация за променящата се околна среда с цел проследяване на промените в климата и морското ниво и за начина, по който тези промени са повлияли на културното развитие на крайморските общества.
Научните изследвания, които са предназначени изключително за мирни цели и за разширяване на познанията за морската среда, ще се извършват с безопасни методи и средства и не създават затруднения за страната при упражняване на суверенните й права и юрисдикция.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.