В Плевен е най-голямата генбанка за лозя в България

лозя

Институтът по лозарство и винарство – Плевен притежава най-голямата генбанка на лозя в България с близо 1900 сорта. Тези изключително ценни за страната ни сортове се отглеждат на площ от 120 дка.
Кратка презентация за дейността на института представи неговият директор – проф. д-р Иван Пачев. Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов с колектива на ИЛВ – Плевен е категоричен, че е необходимо по- „агресивно“ представяне на създадените в системата на ССА сортове и породи, да се лансират, да се покажат предимствата им.

лозя

„Да се постави акцент върху българското. Научната институция има много ценни продукти, които съхраняват автентичността на българските сортове и породи“, добави той. „Ние може да притежаваме уникални ценности, да работим по най-важните световни проблеми – но ако не ги представяме постоянно пред обществото – нямаме нищо, не работим“.

Професорът изтъкна, че за устойчивото развитие на ССА от основополагащо значение е развитието на кадрите, както сега заетите, така и привличането на млади учени.

лозя

Според него при работа по фундаментални проблеми – а без развити на фендаментална наука е невъзможно развитието и на приложна – трябва да са се търси международно сътрудничество и проекти.

Учените от института демонстрираха на председателя на Академията своите лаборатории, приложението на нови съвременни биотехнологични методи в лозарството.

Демонстрирана беше винарската изба, с колекция на уникални вина от 1892 г.

лозя

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×