Доказано: Отглеждаме уникален сорт ориз

ориз
Българските сортове ориз са по-добри от турските и италиански сортове, които масово се сеят у нас. Това доказаха в Института за растителни и генетични ресурси в Садово. Въпреки това обаче през последните години родните производители не отглеждат български ориз.

>Над 120 хиляди декара са площите с насаждения с ориз в България. Въпреки че у нас има разработени качествени сортове, производителите сеят основно турски и италиански.

„Това ме провокира да направя изпитване, в което включих 10 от сортовете, създадени в Института в Садово; три български сорта, създадени в Аграрния университет в Пловдив, 12 италиански сорта, които са разпространени в производството у нас, както и три турски сорта“, обяснява гл. ас. д-р Свилена Тошева, р-л на Секцията по ориз към Института за растителни и генетични ресурси в Садово пред БНТ.

ориз

гл. ас. д-р Свилена Тошева

6 години продължава изпитването, което доказва преимуществата на българските сортове. „По отношение на добива 5 от нашите сорта превъзхождат стандарта и преминават бариерата от 1000 килограма на добив от декар. При останалите, всички останали сортове добивът се движи в порядъка 700 до 900 килограма от декар.“

Разлика има и по отношение на хранителния им състав. Въпреки всички преимущества на нашите сортове, те вече са само по опитните полета в институтите и университетите. От 2007 година в България не се сеят родни сортове ориз. Причината, според учените е, че българските производители не са запознати с качествата им.

„Оризопроизводителите не познават българските сортове, но пък наши сортове и линии са изпитани в Македония и са показали много добри резултати и се използват в техните селекционни програми“, уточнява още гл. ас. д-р Свилена Тошева.
Въпреки че сортовете от Италия и Турция са изпитани в условията на двете страни, няма гаранция, че ще покажат същите резултати при агроклиматичните условия в България. Затова родните учени призовават производителите да се завърнат към традиционните български сортове, които се отглеждат и съхраняват в научния институт в Садово.


Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.