„Резиденция Баба“ праща 20 младежи в родопски села

резиденция "Баба", littlebg.com

ideasfactorybg.org/

Нов проект „Резиденция Баба“ се опитва да създаде лесен път към традициите на хора, които са загубили корените си на село. Млади хора ще заживеят заедно с хора, живеещи в родопски села.

Те ще съжителстват под един покрив в продължение на 4 до 6 седмици. Младежите са 20 и са завършили университет през последните 2 г., който все още не са успели да намерят своята реализация.

Селата, в които те ще трябва да живеят, са в Община Лъки, Пловдивско: Югово, Дряново, Белица, Манастир и Джурково.

„Резиденция Баба“ свързва потенциала на безработни младежи със знанието на възрастни хора от почти обезлюдени села в един иновативен социално предприемачески модел.

В проекта могат да участват младежи до 35-годишна възраст, които са студенти (поне трети семестър) в което и да е учебно заведение в България; са завършили висшето си образование през последните 2 години (в България или чужбина) и/или в момента са безработни или работещи на свободна практика.

Младежите трябва да участват активно в живота на село и да са от помощ в домакинството. Това може да включва грижа за чистотата в къщата, помощ в градината (поливане, плевене, прекопаване), грижа за животни (доене, хранене, поене), сечене на дърва, косене на сено и др.

В някои от селата има нужда и от други дейности като рисуване на маркировка до някоя от историческите или природни забележителности; събиране на гъби и билки; дърводелска работа в местната църква; помощ в читалището и др.

Всеки от младежите трябва да си води дневник, в който описва преживяното и как то може да му бъде от полза за доразвиването на първоначалната му идея за селото. Този дневник ще бъде вид документация на проекта, която не само ще послужи на самите участници, но ще бъде и пример и вдъхновение за млади хора, които в бъдеще искат да развиват своите идеи за социално предприемачество на село.

В края на резиденциите младежите във всяко село трябва да организират завършващо събитие заедно с местните хора, на което да поканят хора от града.

Резиденциите ще дадат възможност на младите хора да започнат да усвояват някой от занаятите, практикувани в селото, което от своя страна ще им помогне да доразвият първоначалните идеи, с които са кандидатствали. Взаимодействието с възрастните дава безценно знание за историята и традициите на тази част от Родопите, което може би скоро ще бъде изгубено безвъзвратно.

Доразвитите по време на резиденциите идеи ще бъдат оценени от експерти, за да се определи кои от тях имат потенциал да бъдат реализирани. Младежите, чиито идеи имат потенциала да се превърнат в устойчиви проекти и малки бизнеси, ще имат възможност да се срещнат с ментори и експерти, които да им помогнат да направят първите стъпки към реализирането им.

Може да кандидатствате за проекта от 6 април 17:00 ч до 4 май 17:00 ч., като резултатите ще бъдат обявени на 8 май, а юни ще е първа среща на избраните младежи с местните хора.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.