Коя е най-високата планина в България?

„Крепост, издигната до облаците, със своенравно изкроени гранитни бастиони,… замръзнали в ефира подир последните трусове и конвулсии на мирозданието.“

Така Иван Вазов поетично оприличава Рила планина.
Рила – най-високата планина, както в България, така и на Балканския полуостров. Разположена е в северозападния край на Рило-Родопския планински масив. Най-високият й връх — Мусала, със своите 2925,2 м е и най-високият на Балканския полуостров и в цяла Източна Европа.

Рила е блоково-разломна планина, която е част от най-старата суша на Балканите — Македоно-Тракийския масив. По билото на Рила минава Главният български вододел, който съвпада с Главния балкански вододел, разделящ водосборните басейни на Черно и Егейско море. От планината извират едни от най-пълноводните и дълги реки на Балканите – Искър, Марица и Места.

В Рила се срещат многообразни растителни видове – около 2000, и разнообразни представители на животинския свят. Характерна е популацията на дивата коза и високопланинската популация на лалугера. Лалугерът е световно застрашен вид, срещаш се на връх Белмекен.

В долината на р. Бели Искър е изграден най-големият язовир, на територията на Рила – Бели Искър. Друг голям язовир е Белмекен, който е част от каскадата „Белмекен-Сестримо-Чаира“. Стената му е изградена на надморска височина 2000 m и това го прави най-високият язовир с насипна стена на Балканския полуостров. Категоризиран е за стопански и любителски риболов. Язовир „Калин“, също намиращ се на територията на Рила е изграден на 2394 m надморска височина и е най-високо разположеният язовир в България и на Балканите.

В Рила има над 200 езера и множество минерални извори в разломните зони – най-известният от който се намира в Сапарева баня. Водата изскача във вид на гейзер с максимална температура от 101,4°С. Това е най-горещият извор в България и единственият гейзер на Балканите.

Рила има типичен планински климат. Снежната покривка се задържа средно 200-220 дни в годината, което я прави примамлива дестинация за любителите на зимните спортове.

Разположени в подножието на Рила и икономически свързани с нея са градовете Благоевград, Велинград, Дупница, Костенец, Разлог, Рила, Самоков, Сапарева баня, Якоруда и много други.

Планината предлага възможности за алпийско, ледено и традиционно катерене по около трасирани 120 маршрута, съсредоточени в Северозападна и Източна Рила. С катерачески излети в Рила на членове на Юношеското туристическо дружество в град Самоков е положено началото на алпинизма в България.

Голяма част от планината е обхваната от национален парк „Рила“, на територията на който се намират множество хижи и туристически пътеки. През парка минават и два основни европейски туристически маршрута — Е4 и Е8.

Възможности за пренощуване в парка предлагат туристическите хижи. Оформени са 8 главни входа на парка. В парка се насърчава предимно пешеходният туризъм с цел ограничаване на негативното въздействие от престоя на много хора едновременно или за дълго време. През 2009 година официално е открит седалков лифт от хижа „Пионерска“ до хижа „Седемте езера“, което улеснява придвижването до езерата, но вследствие на наплива туристи местността се замърсява от безотговорно отношение на някои от тях.

Рила е сред Стоте национални туристически обекта на България. На нейна територия се намира и националният парк Рила. Важни културни или природни забележителности за любителите на туризма са обектите връх Мусала, водопад Скакавица, Седемте рилски езера, Рилският манастир.

Мусала

Според някои името му произлиза от „Мус Аллах“, или „място за молитва“ и е дадено по време на Османското владичество. Той е шестият по височина планински връх в Европа. Намира се в източната част на Рила планина, недалеч от известния курорт Боровец. През лятото се посещава от много туристи от целия свят, но най-много от планинари от България и съседните страни. На върха е изградена високопланинската метеорологична станция Мусала на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН. Тук се намира и хижа „Мусала“.

Скакавица

Скакавица е името на най-високия водопад в Рила планина. Намира се в северната част на Национален парк „Рила“. Водопадът е разположен на река Скакавица в Скакавишката долина. Височината, от която пада водата, е 70 m. Най-подходящото време за посещение е през май или юни, когато снегът се топи и водопадът е пълноводен. В близост се намира и хижа „Скакавица“, на 1876 m надморска височина. Скакавица е основен туристически обект в областта. Това се дължи на карстовите извори, разположени в околността, както и на вековните гори от бяла мура, които го заобикалят.

Рилски манастир

Едно от най-забележителните места в Рила е Рилският манастир, най-големият в България, създаден през X век от Иван Рилски – светец и отшелник. Той е с огромно национално, архитектурно и историческо значение.

Рилският манастир се намира на 1147 m надморска височина и е действащ манастир, обитаван от монаси. Той е най-големият манастир в България и една от най-големите забележителности не само на Рила, но и на цяла България с древната си история, своеобразната архитектура и заобикалящата го красива природа. Той е на 5 етажа, като видими са само 4 от тях. Тази особеност на сградата се обяснява с ограниченията, които са наложени от османската власт през 1834 г., когато са строени повечето от тогавашните сгради.

Той е с форма на неправилен петоъгълник, като стените му са изработени от камък и са високи 24 m. В партерния етаж е разположен музеят, който има богата сбирка от експонати. Манастирът има и своя библиотека, в която са запазени ръкописи от XI до XIX век. Манастирът притежава ценни икони, стенописи, както и тленните останки на монаха-отшелник Иван Рилски.

В двора на днешния манастир се издига отбранителна кула и малка еднокорабна черква. Кулата е най-старата запазена сграда в манастирския комплекс като по стил принадлежи към архитектурата на Търновската художествена школа. На върха на кулата се намира параклиса „Св. Преображение“ с ценни фрески от 30-те години на XIV век. Рилският манастир е обявен за национален исторически паметник и вписан в книгата на ЮНЕСКО за световно културно наследство.

Седемте рилски езера

Веригата на Седемте рилски езера е най-дългата, най-живописна и най-посещавана езерна група. Езерата се намират в Северозападна Рила. Те са стъпаловидни и са свързани помежду си чрез малки поточета.

Най-голямо от тях е Смрадливото езеро, заемащо първо място между всички ледникови езера на Балканите. Най-дълго е Горното Рибно езеро с дължина 801 m. Като най-дълбоко е Окото (37,5 m), едно от Седемте рилски езера.

Най-високо разположено е Леденото езеро (Леденика) – на 2715 m надморска височина, а най-ниско – Сухото езеро, което се намира в Източна Рила на височина.

*Материалът е на Веселина Николова.Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.