Професор по национална сигурност: Българската държава е поне на 3000 г.

Българската държава е поне на 3000 години. Това каза проф. Евгений Сачев при представянето на второто допълнено издание на книгата „Българите са в основата на човешката цивилизация“.

Евгений Сачев е професор по културно наследство и национална сигурност, доктор на икономическите науки, доктор по социология. Новото допълнено издание на „Българите са в основата на човешката цивилизация“ се издава от ИК „Новата цивилизация“.

Древни китайски хроники споменават държавата Богор или Бохор още на 22 октомври 2137 пр. Р.Хр., а българското културно ДНК е незаличимо, смята авторът по време на представянето на книгата в БТА.

В книгата се разказва за името Бактрия, сега название на историческа област в днешен Северен Афганистан, имаща за свой главен град Балх.

През V в. пр. Р. Хр., а според някои автори още пет века по-рано, в Балх е живял Зороастър или Заратустра – главният бог на поклонниците на огъня – арийците. Зороастризмът се оформя като религиозен култ през II хил. пр. Хр. на териториите от Югоизточна Европа, които са историко-етногенетични ареали на българската народност и нация, пише проф. Сачев.

В книгата си той посочва като продължители на първоинституционалната форма на християнството Богомилството и Бялото братство, при които се възраждат идеите на най-древната форма на християнското вероизповедание, възникнала върху наследството на Зороастризма и на религиозното учение на Залмоксис/Зиези. Вероятно Зороастър и Залмоксис отразяват един и същ най-ранен бог на древните българи и при преселението им далеч на изток там той е бил познат под името Зороастър (Заратустра, Заратутра, от персийски).

българската държава

Съвременни изследвания показват, че арийците са древното население, живяло предимно в крайбрежните зони на Черно море и на територията на Балканския полуостров, посочва проф. Сачев.

Остготският историк от VI в. Йорданес, написал „За произхода и делата на гетите (готите), наречено по-късно „Getica“, разказва, че духовният наставник на гетите ги обучил на етика, обуздал варварските им нрави и ги убедил да живеят в съгласие с природата, по собствени закони, които бидейки записани и досега се наричат Belagini (думата произлиза от етруското Balg(a) – благо, с наставката за мн. ч. ini, съответстваща на древнобългарската дума „благини“, разбирана като постигане на блаженство. Същата дума е запазена в древнобългарските християнски текстове – блажени са наричани тези, които постигат висшите християнски ценности.

От balg произлизат думите благодат, благовещение, благословение. Затова е необходимо приоритетно да се изследва ролята на орфизма и на тангризма за създаването на т.нар. Авраамови религии и с това ролята на древнобългарската духовност и култура за формиране на човешката цивилизация, апелира проф. Сачев.

Според съвременни изследвания преди около 10 000 г. е имало природен катаклизъм и тогава е станал първият потоп, при който Черно море от езеро се превръща в море и започва раздвижване на човешките маси, като една част от живеещите на Балканския полуостров хора тръгват на изток – това са нашите прадеди, наречени прабългари.

Има писмени източни за държавата Балхара в Памир – 1000 г. пр. Р.Хр. Възниква въпросът откъде се взима този аналитичен език на Балканите, след като езикът на всички други народи на полуострова е синтетичен. Но всички други народи са пришълци. От тук следва, че езикът на автохтонното население на Балканите е аналитичен.

Древните българи периодично тръгват от полуострова във всички посоки на света и се срещат с други народи, чийто език е структурно различен от техния, и затова не съществува възможност на Балканите да дойде аналитичен език, привнесен отвън. От тук следва изводът, че древните българи са население, чийто потомци периодично се завръщат по родните си места, посочва авторът на книгата „Българите са в основата на човешката цивилизация“.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.